fbpx

Klauzula informacyjna

Ta wiadomość została wysłana ze spółki Energo House Sp. z o.o. , NIP: 912-187-41-45, Regon: 022231426, KRS: 0000474219. Jeżeli znalazła się w Twojej skrzynce przez przypadek, poinformuj nadawcę wysyłając odpowiedź, a następnie usuń nie dystrybuując ani nie sporządzając kopii. Jakkolwiek wierzymy, że ta wiadomość oraz załączniki do niej są wolne od wirusów oraz innych wad mogących mieć negatywny wpływ na komputer lub system, ryzyko jej odczytania leży po stronie odbiorcy. Nie bierzemy niniejszym odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy zniszczenia wynikające z jej otrzymania lub przetwarzania. 

Jednocześnie informujemy, że spółka Energo House Sp. z o.o. , NIP: 912-187-41-45, Regon: 022231426, KRS: 0000474219 przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz kontrahentów jako administrator w celu realizacji zawartych z nimi umów, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody świadczenia usług marketingowych. 

Przysługuje Państwu prawo złożenia zapytania, jakie Państwa dane są w naszym posiadaniu oraz na jakiej podstawie je posiadamy. W tym wypadku proszę o przesłanie maila zwrotnego.

 Na wszystkie zapytania będziemy starali się odpowiadać niezwłocznie, jednakże zawsze w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo żądania do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo żądania przeniesienia danych jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Wszystkie posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez czas, który wynika z przepisów prawa.